آدرس:
         یزد-بلوار امیرکبیر-روبروی نمایندگی سایپا-ناحیه بسیج دانشجویی استان یزد
 
   تلفن:
        03538210016-18
 
   فکس:
        03538212654
 Security code