نشست فعالان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان ایلام با مدیر عامل و معاونت های بنیاد احسان نشست فعالان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان ایلام با حضور مدیر عامل و معاونت های بنیاد احسان برگزار شد.

نشست فعالان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان ایلام با مدیر عامل و معاونت های بنیاد احسان
نشست فعالان فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های استان ایلام با حضور مدیر عامل و معاونت های بنیاد احسان برگزار شد.
سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی؛
سیر نمایشگاهی مشاوره
سازمان بسیج دانشجویی استان ایلام با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان ایلام، سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی در کانالها و گروههای بسیج دانشجویی دانشگاه های استان برگزار کرد.
سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی؛
سیر نمایشگاهی آسیب های فضای مجازی
سازمان بسیج دانشجویی استان ایلام با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان ایلام، سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی در کانالها و گروههای بسیج دانشجویی دانشگاه های استان برگزار کرد.
سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی؛
سیر نمایشگاهی پیشگیری از سرقت خودرو و منزل
سازمان بسیج دانشجویی استان ایلام با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان ایلام، سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی با موضوع پیشگیری از سرقت خودرو و منزل در کانالها و گروههای بسیج دانشجویی دانشگاه های استان برگزار کرد.
سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی؛
سیر نمایشگاهی کنترل خشم
سازمان بسیج دانشجویی استان ایلام با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان ایلام، سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی در کانالها و گروههای بسیج دانشجویی دانشگاه های استان برگزار کرد.
سیر نمایشگاهی مجازی پیشگیری از آسیب های اجتماعی؛
سیر نمایشگاهی پیشگیری از اعتیاد
سازمان بسیج دانشجویی استان ایلام با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان ایلام، سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی در کانالها و گروههای بسیج دانشجویی دانشگاه های استان برگزار کرد.
سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی؛
سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی(اراذل)
سازمان بسیج دانشجویی استان ایلام با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان ایلام، سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی در کانالها و گروههای بسیج دانشجویی دانشگاه های استان برگزار کرد.
سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی؛
سیر نمایشگاهی مجازی حجاب
سازمان بسیج دانشجویی استان ایلام با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان ایلام، سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی در کانالها و گروههای بسیج دانشجویی دانشگاه های استان برگزار کرد.
بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ایلام در پی پلمپ دانشگاه پیام نور استان ایلام؛
بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ایلام در پی پلمپ دانشگاه پیام نور استان ایلام
در بامداد 10 آذرماه سال جاری عوامل شهرداری ایلام به علت عدم پرداخت عوارض، نسبت به پلمپ دانشگاه پیام نور استان ایلام اقدام نمودند. علی هذا به دستور دادستان محترم استان فک پلمپ شد و مجدداً در تاریخ 12 آذر مسئولین شهرداری به این دستور دادستان بی اعتنایی نموده و این مرکز آموزشی را پلمپ کردند.
در پی ترور دانشمند هسته ای صورت گرفت؛
تجمع فرماندهان حوزه ها و پایگاه های بسیج دانشجویی دانشگاه های ایلام در محکوم کردن ترور شهید فخری زاده
ساعتی پیش فرماندهان حوزه ها و پایگاه های بسیج دانشجویی دانشگاه های استان ایلام در اعتراض به ترور شهید فخری زاده، دانشمند هسته ای کشور در دانشگاه آزاد اسلامی ایلام تجمع نمودند.
اخبار بیشتر

یادداشت
بیانیه قرارگاه شهید تهرانی مقدم بسیج دانشجویی استان ایلام؛

بیانیه قرارگاه شهید تهرانی مقدم بسیج دانشجویی استان ایلام در پی شهادت دکتر فخری زاده

یادداشت/مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایلام؛

شیر زنی که جانش را در راه خدا داد همواره برای ما الگویی بلند و والاست

آخرین اخبار