جهاد ادامه دارد...

عملیات جهادی دانشجویان بسیجی استان آذربایجان شرقی ادامه دارد + گزارش تصویری

ذلنشجویان بسیجی از یک هفته مانده به سال جدید به صورت میدانی وارد فاز عملیاتی شدند و بصورت روزانه به سمپاشی و ضدعفونی کردن محلات می پردازند. همچنین کارگاه های تولید ماسک بسیج دانشجویی در حال حاضر بصورت روزانه 5000 عدد ماسک در سطح استان تولید می کنند، این فعالیت ها همچنان ادامه دارد...ارسال نظر


captcha