سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی؛

سیر نمایشگاهی پیشگیری از سرقت خودرو و منزل

سازمان بسیج دانشجویی استان ایلام با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان ایلام، سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی با موضوع پیشگیری از سرقت خودرو و منزل در کانالها و گروههای بسیج دانشجویی دانشگاه های استان برگزار کرد.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان بسیج دانشجویی /سازمان بسیج دانشجویی استان ایلام با همکاری معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان ایلام، سیر نمایشگاهی مجازی آسیب های اجتماعی با موضوع پیشگیری از سرقت خودرو و منزل در کانالها و گروههای بسیج دانشجویی استان ایلام برگزار کرد.

ارسال نظر


captcha
آخرین اخبار